* მთავარი * ფორუმი * კონტაქტი * English
 

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

 

ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  1. ინფორმაციული ტექნოლოგი;
  2. კბილის ტექნიკოსი;
  3. ფარმაცევტის თანაშემწე;
  4. ბუღალტერი;
  5. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი.

ხარისხის მართვის საზოგადოებრივმა კოლეჯმა სსიპ — განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს წარუდგინა დაწესებულების მიერ შემუშავებული ახალი პროგრამები:

  1. ოფისის მენეჯერის (მდივან-რეფერენტი) მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა;
  2. ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა
2011 წლის 28 ივნისს - ხარისხის მართვის საზოგადოებრივ კოლეჯს
მიენიჭა ავტორიზაცია
 

ხარისხის მართვის საზოგადოებრივ კოლეჯს 2011 წელს მიენიჭა ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 მოთხოვნებთან შესაბამისობის სერტიფიკატი (№11.0155.026 3 მარტი 2011 წ.).

ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯის ხარისხის მართვის სისტემა შემოწმდა და ISO 9001:2008 საერთაშორისო სტანდარტთან მისი შესაბამისობა აღიარებულ იქნა საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, სწავლების მეთოდოლოგიის, პროფესიული განათლების ყველა საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო და მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების სფეროში.

ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯის მიზანია ISO 9001:2008 მოთხოვნების შესაბამისად საქმიანობის წარმართვა, ხარისხის მართვის პრინციპების სრულყოფილად ათვისება და მუდმივი გაუმჯობესებისაკენ სწრაფვა.

სიახლეები

იხილეთ ყველა
აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!
2013-11-08

ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი აგრძელებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
2013-10-04

ხარისხის მართვის საზოგადოებრივ კოლეჯში სასწავლო წელი დაიწყება 2013 წლის 7 ოქტომბერს

აბიტურიენტთა საყურადრებოდ!
2013-09-23

ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი აგრძელებს მიღებას 2013 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლით

FACEBOOK